پلی وین

آدرس وب سایت: polywin.ir

رنگدانه سیرجان

این شرکت مگاموتور است تولیدکننده آمیزه پلیمری، گرانول پلاستیکی، کامپاند، مستربچ، افزودنی، پودر و پیگمنت پری دیسپرس به صورت نانو صنعتی و بهداشتی، نخ و الیاف مقاومت و مدول بالا

آدرس وب سایت: rangdaneh.ir